مقاله تأثير باور ديني در نحوه برخورد با محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير باور ديني در نحوه برخورد با محيط زيست :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

این مقاله, که با موضوع تاثیر باور دینی در نحوه برخورد با محیط زیست, نوشته و تبیین شده است, به نحو تطبیقی میان کلام اسلامی و محیط زیست بوده و از مبانی کلامی و فلسفی برای چگونگی برخورد با محیط زیست استفاده کرده است. هم چنین, محیط زیست, در عام ترین معنای ممکن به کار رفته و متناظر با عالم طبیعت, در نظر گرفته شده است. تعیین ارتباط میان خداوند, به عنوان خالق کل عالم هستی, عالم طبیعت, به عنوان مسخر وجود انسان و راهنمای وی به سوی خداشناسی, و انسان به عنوان جانشین و خلیفه خداوند بر زمین که قدرت تصرف و غلبه بر عالم طبیعت را دارد, از جمله اهداف این مقاله است. هم چنین, معرفی کردن عالم هستی به عنوان امانتی الهی و بیان برخی آموزه ها در نحوه حفظ و نگه‏داری آن, که اسلام, مومنان را ملزم به اجرای آن گردانده است, از دیگر اهداف این مقاله است

لینک کمکی