مقاله الگوهاي حرکتي جريان بادهاي غالب و پيامدهاي محيط‏زيستي آن‏ها در ارتباط با استقرار ساختمان‏ها و معابر شهري: مطالعه موردي شهر نهاوند در غرب ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الگوهاي حرکتي جريان بادهاي غالب و پيامدهاي محيط‏زيستي آن‏ها در ارتباط با استقرار ساختمان‏ها و معابر شهري: مطالعه موردي شهر نهاوند در غرب ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

از مهم‏ترین چالش‏های اقلیمی در محیط شهری جریان بادهای شدید و بادهای غالب است. تغییرات جریان این بادها و حرکت آن‏ها در ارتباط با معابر, گذرگاه‏ها و استقرار بناهای شهری به عنوان یک مسأله محیطی مورد تحقیق قرار گرفته است . یکی از شهرهای ایران با فراوانی قابل توجه در وزش بادهای شدید شهر نهاوند در غرب ایران بوده است که به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است . گلبادهای ترسیم شده برای دوره آماری 1996 تا 2005 نشان داده است که بیش‏ترین فراوانی بادها در منطقه از جهت غرب بوده است و شدیدترین بادها در ماه مارس (اسفند و فروردین) اتفاق افتاده است. در شهر نهاوند خیابان‏های اصلی به موازات حرکت باد غالب غربی قرار گرفته اند که این مسأله باعث تقویت جریان باد در داخل شهر می‏شود. در این شهر دو الگوی توصیفی اثر باد یکی از طریق خیابان‏های موازی با بادغالب و دیگری گذرگاه‏های کم عرض شهری بین دو ردیف از ساختمان‏ها با زاویه عمودی یا حاد شکل گرفته است که در هردو حالت جریان باد با فشارو سرعت زیاد انتقال یافته بود . همچنین اثر مطلوب باد در شهر کاهش آلودگی و آثار نامطلوب آن اختلال در پیاده روها و رفت و آمد خودروها, انتقال ذرات خاک به شهر, شکستن شاخه‏ها و ایجاد سوز باد در اسفندماه بوده است.

لینک کمکی