مروري بر عوامل ساختمان هاي انرژي صفر موثر در مکان يابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مروري بر عوامل ساختمان هاي انرژي صفر موثر در مکان يابي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مهندسي عمران,معماري با تاکيد بر اشتغال زايي در صنعت ساختمان

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

بدلیل کاهش منابع سوختهای فسیلی و تخریب محیط زیست جهانی, که غالبا ناشی از مصرف سوختهای فسیلی میباشد براهمیت کاهش مصرف انرژی افزوده شده است. ازآنجا که حدود 04 درصد انرژی جهان توسط بخش ساختمان مصرف میگردد,معرفی و بکارگیری ساختمانهای انرژی صفر میتواند مصرف جهانی انرژی را کاهش دهد. ساخت ساختمانهای کم انرژی مهمترین راهکار برای کاهش مصرف انرژی ساختمانها است. جنبهای از ساختمان که بایستی در درجه اول برای کاهش مصرف انرژی ساختمانها مورد توجه واقع گردد, جنبه معماری است. طراحی و معماری یک ساختمان از مراحل اولیه و مهم ساختمان سازی است که از دیدگاه زیست محیطی و همچنین کاهش مصرف انرژی ساختمان باید بیش از هر چیزی مد نظر قرار گیرد. برای دستیابی به یک طراحی معماری صفر انرژی لازم است در ابتدا موقعیت قرارگیری ساختمان تعیین گردد بگونهای که انتخاب سایت مناسب, جهت نهایت استفاده از انرژیهای موجود اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش با توجه به مروری بر منابع و پژوهشهای از پیش انجام گرفته, به بررسی پارامترهای موثر در راستای کاهش مصرف انرژی که شامل: میزان وزش بادهای غالب, دمای اعماق زمین, وجود عوامل طبیعی, میزان تابش نور خورشید, تعداد روزهای آفتابی, تعداد روزهای یخبندان و خصوصیات اقلیمی سایت میباشد, پرداخته شده است.

لینک کمکی