مطالعه عددي جهت بررسي عوامل موثر در نشست قايم پشت ديوار حايل متشکل از شمع هاي هم پوشان در خاک هاي شني و ماسه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه عددي جهت بررسي عوامل موثر در نشست قايم پشت ديوار حايل متشکل از شمع هاي هم پوشان در خاک هاي شني و ماسه اي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مهندسي عمران,معماري با تاکيد بر اشتغال زايي در صنعت ساختمان

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این پروژه یک سری مدلسازی و مطالعه عددی با استفاده از برنامه PLAXIS روی پارامترهای سیستم نگه دارنده (شمعهای همپوشان و استرات فلزی), در خاک شنی و ماسهای منطقه (ایستگاه مترو انقلاب اصفهان) انجام گردید. این پارامترها به ترتیب فواصل افقی و قایم استراتهای فلزی, سختی خمشی شمعهای همپوشان و اثر ارتفاع دیوار در ایجاد گود برداری به صورت خشک و غوطهور هستند. در مجموع 12 مدل به همراه مدل اصلی ایجاد گردید و نشست قایم پشت دیواربه صورت نمودارهایی ارایه گردیدو موثر ترین پارامتر, روی نشست قایم ,اثر ارتفاع دیوار در ایجاد گود برداری به صورت خشک و غوطهور است. بعد از اثر فوق, فواصل قایم استراتهای فلزی, فواصل افقی استرات ها و سختی خمشی شمع های همپوشان به ترتیب دارای اهمیت هستند همان طور که ملاحظه خواهد شد, گودبرداری به صورت خشک مقادیر نشست را نسبت به حالت غوطه ور به مقدار قابل توجهی بزرگتر تخمین می زند. در نتیجه نقش آببندی و ارتفاع دیوار در خاک منطقه, اهمیت بسزایی دارد. بنابراین میبایست با استفاده از شمعهای هم پوشان و با افزایش ارتفاع این شمعها تا لایه ریزدانه زیرین, شرایط آب بندی گود را فراهم نمودضمنا.0یادآوری می شود که از این تحقیق میتوان جهت انتخاب سیستم دیوار حایل مناسب, امن و اقتصادی در محل پروژه ایستگاه انقلاب و همچنین دیگر پروژه ها با شرایط خاک کم و بیش یکسان و سختی خاک نسبتا0 بالا استفاده نمود.

لینک کمکی