مطالعه نقش دمپرها در تخليه جريان از دريچه سد به روش تست فيزيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه نقش دمپرها در تخليه جريان از دريچه سد به روش تست فيزيکي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مهندسي عمران,معماري با تاکيد بر اشتغال زايي در صنعت ساختمان

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

سد Cheongpyeong در سال 1943 به منظور تولید برق ساخته شده است. از زمان ساخت آن تا کنون, داده های جریان تخلیه براساس یک فرمول نظری استفاده می شده و این منجر به این شده است که اطلاعات دقیق جریان تخلیه در دسترس نباشد. به خصوص که, سد Cheongpyeong به منظور حفظ ساختار سد برای طولانی مدت, تا حدودی تعمیر و اصلاح شده است و با تغییرات در پایین دست رود که ناشی از پروژه های بهسازی رودخانه و رسوب در مخزن است, به خوبی منعکس (منطبق) نمی شود. با هدف بهبود محاسبات جریان تخلیه سد Cheongpyeong, این مطالعه به بررسی قابلیت تخلیه و جریان تخلیه در حالت باز شدن دمپر (تعدیل کننده) می پردازد, در مقایسه با جریان تخلیه ای که قبلا ارایه می شد. که این کار از طریق یک آزمایش مدل هیدرولیکی مبتنی بر ساخت مجدد و دقیق بنای سد بر اساس توپوگرافی اطراف آن در شرایط کنونی, انجام می گیرد. در این مطالعه, یک آزمایش هیدرولیکی برای بررسی جریان تخلیه سد Cheongpyeong انجام شد. علاوه بر این, یک بررسی مقایسه ای با جریان تخلیه موجود که از معادلات نظری به دست آمده, انجام شد. در یک مورد از بررسی جریان تخلیه سد Cheongpyeong, جریان تخلیه شده در تمام دریچه ها و در یک دریچه ی واحد مورد آزمایش قرار گرقت. سپس تاثیر وجود دریچه در بنای سدی با 24 دریچه بررسی گردید. در نتیجه این آزمایش مشخص شد که تفاوت بین جریان تخلیه محاسبه شده با استفاده از معادلات نظری موجود و جریان تخلیه حاصل از آزمون مدل هیدرولیکی ناچیز است. بر اساس نتایج آزمون هیدرولیکی, فرمولی برای تخمین جریان مرحله ی تخلیه ی یک دریچه بدست آمد و ارایه گردید.

لینک کمکی