سنجش غلظت فلزات سنگين (کادميوم، نيکل ، سرب، روي، مس و آهن) در فاضلاب منتهي به سواحل شهر بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سنجش غلظت فلزات سنگين (کادميوم, نيکل , سرب, روي, مس و آهن) در فاضلاب منتهي به سواحل شهر بندرعباس :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي دريا,توسعه و منابع آب خليج فارس و حوزه مکران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

دریاها و اقیانوس ها همواره تحت تاثیر فعالیت های بشری بوده اند. این فعالیت ها در ابعاد گوناگون اثرات مختلف و مضری را در محیط زیست دریایی به جا می گذارد و مقادیر بیش از حد آن باعث ایجاد بیماری های مختلف می شود. میزان این تاثیرات مخرب به چگونگی دخالت انسان با طبیعت بستگی دارد. در حالت کلی دو نوع از این تاثیرات که شامل آلودگی ها و تخریبات فیزیکی هستند قابل بررسی و پیگری اند. آلودگی آب به فلزات سنگین به دلیل سمیت و پایداری آن ها در محیط زیست حایز اهمیت می باشد. فلزات سنگی از جمله آلاینده های موجود در فاضلاب ها هستند که توسط خورها و کانال های فاضلاب به سمت سواحل تخلیه و سبب آلودگی محیط زیست دریایی می شوند. در این تحقیق به اندازه گیری غلظت فلزات سنگین در رسوبات شهر بندرعباس پرداخته می شود. بدین جهت در طول خط ساحلی 12 ترانسکت تعیین شد و در هر ترانسکت دو نمونه به صورت عمقی در اعماق 0-5 و 5-10سانتی متری صورت گرفت این نمونه برداری از رسوب در پایین تر از حد جزر در نظر گرفته و طی 6 ماه در ماه های شهریور, مهر , ابان,آذر دی و بهمن در سال 1395 نمونه برداری انجام شد. در تحقیق حاضر کادمیوم, نیکل, سرب, روی و مس در نممونه های رسوب مورد سنجش قرار گر فت. پارامترهای فیزیک و شیمیایی دما, شوری و PH در محل نمونه برداری اندازه گیری شد. پس از طی مراحل آماده سازی, خشک شدن و هضم براساس روش ها سنجش غلظت فلزات سنگین, نمونه ها توسط دستگاه جذب اتمی AAS صورت گرفت. میانگین غلظت کادمیوم, 3.23, نیکل 71.75سرب, 46.78, روی, 57.43,؛ مس, 21.61 و آهن 12147.78 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک رسوب خشک رسوب اندازه گیری شد. ترتیب میانگین فلزات سنگین در رسوبات سواحل بندرعباس به شکل Fe> Zn> Pb> Ni> Cu> Cd بدست آمد.

لینک کمکی