مدل سازي آب شيرين کن خورشيدي براي شهر بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدل سازي آب شيرين کن خورشيدي براي شهر بندرعباس :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي دريا,توسعه و منابع آب خليج فارس و حوزه مکران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

داشتن تابش خورشیدی بالا و دسترسی به آب های خلیج فارس از مزایای مناطق جنوبی کشور است. در این مناطق استفاده از آب شیرین کن خورشیدی برای تامین آب آشامیدنی سالم بسیار ارزشمند است و در این مقاله مدل دینامیک آب شیرین کن خورشیدی با نوشتن معادلات انتقال حرارت و تابش خورشید برای شهر بندرعباس در نرم افزار EES پیاده سازی شده است. در این مدل سازی تابش خورشید Isotropic Sky و داده های ضریب صافی هوای بندرعباس استفاده شده است و برای تحلیل مقدار تولید آب شیرین در چهار روز میانگین هر فصل بکار برده شده است. در نهایت مقدار آب موجود در سینی آب شیرین کن برای داشتن بیشترین تولید آب با توجه به تغییر حجم ظرف بررسی شده است.

لینک کمکی