آثار حقوقي وقف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آثار حقوقي وقف :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس توسعه علوم انساني با اتکا به دانش بومي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

وقف نهادی است که از طریق آن می توان بخش قابل توجهی از مشکلات و تنگناهای جامعه را شناخت و اموال و داراییهای افراد نیکوکار را داوطلبانه در جهت رفع آنها به کار بست. منافع حاصل از وقف و امور خیریه در دو بعد مادی و معنوی, میتواند در کاستن مشکلات اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی مردم و پیشرفت مادی و معنوی موثر باشد. وجود بقاع متبرکه و موقوفات بی شمار در ایران, می تواند تصویر اولیهای از حضور وقف در اقتصاد ایران را به نمایش درآورد. اما تاکنون تاثیر موقوفات در رشد و توسعه اقتصاد کشور, کاهش نابرابریهای اقتصادی و بکارگیری پتانسیل وقف در شرایط سخت اقتصادی ملموس نبوده است. هدف کلی این مطالعه آسیب شناسی مقوله وقف با هدف حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و به منظور ارتقای تاثیرگذاری ظرفیتهای این نهاد مالی در اقتصاد کشور می باشد. روش تحقیق در این مطالعه, به صورت اسنادی شامل مطالعه کتابخانهای و استفاده از منابع الکترونیک جهت بررسی مطالعات مرتبط با موضوع وقف در کشور میباشد. به این ترتیب که چالشهای موقوفات از جنبه های مختلف ساختاری, سازمانی و مدیریتی, عمرانی, مالی, منابع انسانی, قانونی و حقوقی و نیز فرهنگی و اجتماعی با مراجعه به اسناد و مطالعات انجام شده, مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است تا با آگاهی و درک صحیح از مسایل پیرامون مقوله وقف بتوان راهبردها و راه حلهای مناسبی جهت استفاده از این ظرفیت ها با هدف حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی ارایه نمود.

لینک کمکی