آگاهي مردم استان گيلان از علل افزايش سرقت و راهکارهاي پيشگيري از آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آگاهي مردم استان گيلان از علل افزايش سرقت و راهکارهاي پيشگيري از آن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس توسعه علوم انساني با اتکا به دانش بومي

تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

این تحقیق به بررسی مساله سرقت در ابعاد مختلف می پردازد در تبیین ماهیت و علل سرقت نظرگاه هایی متفاوت طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. جرم سرقت یا دزدی یکی از جرایم مهم و پرتعدد بیش تر جوامع بوده که به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است که تقریبا در کلیه جوامع دیده می شود .این جرم تاریخچه ای بس کهن دارد و در گذشته های دور نیز وجود داشته است .به طوری که بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرایم است و از بدو پیدایش مالکیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید رشد کار به زور و اجبار یا مکرر فریب مفهوم اولیه دزدی است. آنطور که آمارها نشان می دهد جرم سرقت از نظر کثرت وقوع بعد از جرایم مربوط به مواد مخدر درصدد جرایم قرار دارد و بالاترین و بیشترین انحراف پس از فحشا در روابط نامشروع ذکر کرده اند و بالاترین آمارها را در بین زندانیان محکوم دارد .در هر حال, این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری و نیز محسوس بودن منفعت حاصل از آن در مقایسه با جرایم علیه اشخاص بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف جهان را تشکیلمی دهد و همین شرکت وقوع توجه خاص حقوق دانان را به آن ایجاب می کند. در دین مقدس اسلام, که همواره مردم به انجام کارهای نیک و معروف ترغیب و از ارتکاب به افعال بد و منکر نهی شده اند, سرقت به عنوان یکی از منکرات از جمله گناهان کبیره شمرده شده و در آیات و روایات متعددی بر کبیره بودن آن تصریح گردیده است.

لینک کمکی