راهبرد مديريت کلاس در ارتباطات کلامي و غيرکلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن راهبرد مديريت کلاس در ارتباطات کلامي و غيرکلامي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مديريت و مهندسي /مقدماتي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر توانایی معلم در انتخاب بهترین راه حل برای موقعیت های مختلف جهت اداره صحیح کلاس به منظور داشتن آموزش اثربخش و نقش پیام های کلامی و غیرکلامی در طول تدریس بررسی گردیده است. تحقیق حاضر از نوع بررسی اسنادی و تحلیلی است و اطلاعات آن با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد دانش آموزان و به ویژه فراگیران مقطع ابتدایی دارای نیازمندی های متعددی هستند که معلم باید با مدیریت درست امکانات و آموزش در کوتاه ترین زمان ممکن به این نیازها پاسخ دهد. همچنین معلم با بهره گیری از محیط های آموزشی دانش آموز مدار می تواند بیشترین انعطاف را در دستیابی به اهداف برنامه درسی و آموزشی کلاس درس داشته باشد. تحقیق انجام شده بیانگر این نکته است که هر چه حرکات هدفمند معلم در بین دانش آموزان کلاس درس و ارتباطات غیرکلامی او بیشتر باشد, معلم بر کلاس مسلط تر خواهد شد و دانش آموزان بیشتر به او توجه خواهند کرد که در نتیجه یادگیری بهتر صورت می گیرد.

لینک کمکی