مديريت تغيير و توسعه سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مديريت تغيير و توسعه سازماني :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مديريت و مهندسي /مقدماتي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در زمان کنونی سازمان ها به صورت فزآینده ای محیطی پویا , با تغییر روبرو هستند و مجبور شده اند که خود را با عوامل محیطی سازگار نمایند. برای مثال تقریبا هر سازمانی باید خود را با محیط متشکل از فرهنگ های گوناگون سازگار نمایند. سیاست ها و روش ها یا ملیت ها باید تغییر کند تا سازمان بتواند نیروی کار مختلف از نژادها, گروه ها و ملیت ها را جذب نماید. تکنولوژی, موجب تغییر کارها و سازمان ها شده است . برای مثال بجای سرپرستی مستقیم , کارها به وسیله کامپیوتر کنترل می شود که در نتیجه موجب گردیده تا حوزه کنترل مدیران گسترش یابد و سازمان ها در سطح افقی گسترده تر شوند. تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات سازنده و موثر در سازمان ها, طراحی و مدیریت شود. جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری دارد که به ایجاد سازمان هایی که به سمت فعال کردن پتانسی های خود می پردازند بها دهد و در عین حال به حل بحران ها و شرایط اضطراری محیط کار بیندیشد. در چنین شرایطی سازمان ها باید بدانند که برای رسیدن به اقتدار آتلی ناچارند اهداف شدن را به اهداف ماندن ترجیح دهند.به بیان دیگردر عصر حاضر, تحول, بازسازی و نوسازی یکی از ابعاد مهم سلامت سازمانی بوده و بنابراین, مدیریت تغییر در سازمان ها یکی از مشکل ترین وظایف مدیران پیشرو است .اما با این اوصاف مردم و سازمان ها غالبا, در برابر تغییر مقاومت می کنند. آن چه که مهم است توجه به راه های غلبه بر این مقاومت می باشد. مفهوم توسعه سازمانی به عنوان یک روش برخورد در تمامی نظام ها مطرح بوده که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

لینک کمکی