مديريت حقوقي مبارزه با جرايم الکترونيکي مورد مطالعه قوانين ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مديريت حقوقي مبارزه با جرايم الکترونيکي مورد مطالعه قوانين ايران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مديريت و مهندسي /مقدماتي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

فضای مجازی جزیی از زندگی بشر امروزی است و باید مبری از هنجارشکنی و جرایم باشد. در دنیای واقعی مدیریت مبارزه با جرایم از طریق وضع قوانین صورت می پذیرد. در دنیای الکترونیک و مدرن نیز وضع چنین است. مدیریت حقوقی فضای الکترونیک بسیار پیچیده تر از اداره فضای سنتی است و نیاز به اهتمام بیشتری دارد. پژوهش سعی دارد با هدف کشف قوانین و مقرررات حاکم بر ناهنجاری های مجازی در ایران به دسته بندی جرایم الکترونیک و روش مبارزه با آن اشاره نماید و مهم ترین قوانین مجازات و روش رسیدگی به آن را در فضای سایبر متذکر شود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی است و مفاد قوانین مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران را تحلیل می نماید. برای رسیدن به نتیجه از تحلیل محتوی و مضمون مقررات کمک می گیرد و اشاراتی به برخی از قوانین و مقررات مدیریت فضای مجازی به منظور جلوگیری از جرایم الکترونیک و مجازات مرتکبین آن می نماید و جرایم الکترونیک را برشمرده, دسته بندی نموده و مجازات هر یک را تحلیل می نماید و به آیین دادرسی الکترونیک اشاره دارد

لینک کمکی