مقاله ارزيابي ريسک محيط زيستي پروژه هاي عمراني معاونت خدمات شهري منطقه 19 شهرداري تهران با استفاده از روش EFMEAمکانمند (مطالعه موردي: مرحله بهره برداري بوستان ولايت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي ريسک محيط زيستي پروژه هاي عمراني معاونت خدمات شهري منطقه 19 شهرداري تهران با استفاده از روش EFMEAمکانمند (مطالعه موردي: مرحله بهره برداري بوستان ولايت) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :27

رویکرد ارزیابی ریسک یکی از ارکان اصلی در استقرار و به­کارگیری سامانه­های مدیریتی است. در سامانه­های مدیریتی هرچه مولفه­های بیش­تر و دقیق­تری بررسی گردد نتایج معتبرتری به­دست خواهد داد. یکی از مولفه­هایی که به­ویژه در مسایل مربوط به محیط­زیست بسیار دخیل است مولفه مکان می­باشد. از سامانه­هایی که جهت تولید, تحلیل, ذخیره و نمایش داده­های مکانمند مورد استفاده قرار می­گیرد سامانه اطلاعات جغرافیایی می­باشد. هدف از این پژوهش علاوه بر شناسایی و ارزیابی ریسک­های محیط­زیستی بوستان بزرگ ولایت براساس مولفه­های معمول و غیر مکانمند, بررسی مولفه­های مکانمند ریسک­ها ازجمله موقعیت مکانی آن­ها و گستره تحت تاثیر ریسک با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مکانمند حالات شکست و اثرات آن بر محیط­زیست (Spatial-EFMEA) می باشد. ابتدا چک لیستی تهیه و ارزیابی مقدماتی صورت گرفت. سپس کاربرگ Spatial-EFMEA تکمیل و طبق جداول شدت, احتمال و گستره ریسک آنالیز صورت گرفت و اعداد اولویت ریسک به­دست آمد. در نهایت با استفاده از روش توزیع فراوانی نتایج به 7 سطح ناچیز, خیلی کم, کم, متوسط, زیاد, خیلی زیاد و بحرانی طبقه­بندی گردید و برای ریسک­های سطح بالاتر از متوسط اقدامات کنترلی پیشنهاد و ارزیابی ثانویه انجام شد. نتایج نشان داد که 9 درصد ریسک­ها مربوط به ساختمان­ها, 25 درصد به فضای سبز, 16 درصد مربوط به رینگ سبز و باند کندرو, 16 درصد شهر بانو, 11 درصد شهر ورزش, 6 درصد پارکینگ و 17درصد مربوط به عموم فضاهای بوستان می­باشد.

لینک کمکی