مقاله بررسي تأثير استفاده مجدد از پساب تصفيه‏خانه فاضلاب در فضاي سبز شهري به منظور توسعه پايدار(مطالعه موردي: شهرک غرب تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير استفاده مجدد از پساب تصفيه‏خانه فاضلاب در فضاي سبز شهري به منظور توسعه پايدار(مطالعه موردي: شهرک غرب تهران) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :17

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه شهرک قدس در آبیاری فضای سبز شهری می باشد. پارامترهای شیمیایی و بیولوژیکی بر اساس کتاب استاندارد متد (2005) از فروردین ماه تا آذرماه سال 91 مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تعیین پارامترهای مذکور با استفاده ازروش CCME-WQI میزان انحراف کیفیت پساب را نسبت به استانداردهای سازمان محیط زیست, WHO, EPA وFAO مقایسه می‏نماید. نتایج به دست آمده در ارتباط با پارامترهای مورد نظر نشان می دهد که استفاده از پساب این تصفیه خانه در آبیاری فضای سبز در مقایسه با استاندارد سازمان محیط زیست, WHOو EPAبا محدودیت رو‏ به‏رو است یعنی کاربرد آن نیاز به مدیریت و برنامه‏ریزی دقیق دارد, در غیر این صورت در طولانی مدت می تواند اثرت زیست محیطی مخربی را ناشی گردد. همچنین در مقایسه با استانداردهای FAO این پساب مناسب برای آبیاری فضای سبز نمی باشد.

لینک کمکی