مقاله مدل‌سازي و شناسايي عوامل مؤثر بر استقرار اکوتوريسم در شهرستان جوانرود با استفاده طبقه‌بندي درخت تصميم‌گيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل‌سازي و شناسايي عوامل مؤثر بر استقرار اکوتوريسم در شهرستان جوانرود با استفاده طبقه‌بندي درخت تصميم‌گيري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

زمینه و هدف : مطالعه شرایط محیط زیستی مناطق استقرار گردشگران در عرصه‌های طبیعی که ناشی از نقش فعال آن­ها در انتخاب مناطق باشد به دلیل آشکار ساختن تمایلات, ترجیحات و حتی فرهنگ استفاده از عرصه‌های بکر در جهت نیل به برنامه‌ریزی توسعه پایدار این مناطق بسیار مفید است. روش بررسی : به منظور بررسی عوامل مؤثر بر استقرار گردشگران در شهرستان جوانرود از متغیرهای مؤثر و روش طبقه‌بندی درختی Classification tree استفاده شد. تعداد 300 نقطه حضور گردشگر در طول سال 1395-1396 مشاهده و ثبت گردید. سپس از متغیرهای تأثیرگذار بر استقرار شامل ارتفاع, فاصله از شهر, فاصله از روستا, شیب, زبری زمین, فاصله از جاده‌های اصلی, فاصله از مراکز خدماتی و تفریحی, فاصله از جنگل‌های متراکم و نیمه متراکم و فاصله از چشمه استفاده شد. اعتبار­سنجی مدل با تحلیل آماریRoc و شناسایی حد آستانه با استفاده از آزمون Youden انجام گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از اعتبار سنجی مدل تایید­کننده اجرای مدل بود (831/0=AUC) بر­اساس نتایج حاصل از حساسیت­سنجی مدل متغیرهای فاصله از شهر و فاصله از جاده بیش­ترین تأثیر را بر روی استقرار نواحی داشتند. محدوده‌ای معادل 5194 هکتار از شهرستان برای استقرار اکوتوریسم مناسب ارزیابی‌شده است. اکثر گردشگران شهرستان, بازدید از بازارهای شهرستان را هدف اولیه و گذراندن اوقات فراغت را در طبیعت پیرامون شهر به‌عنوان هدف ثانویه دارند. نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه لزوم بررسی تطابقی نواحی استقرار فعلی گردشگران و فعالیت‌های آن‌ها در عرصه را با شرایط مطلوب و مناسب از دیدگاه آمایش سرزمین مشخص می‌کند.

لینک کمکی