مقاله مديريت پسماندهاي فرآيندي و غيرفرآيندي توليدي در پالايشگاه نفت اصفهان به منظور کاهش جريان زايدات پالايشگاهي به سمت محل‌هاي دفع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مديريت پسماندهاي فرآيندي و غيرفرآيندي توليدي در پالايشگاه نفت اصفهان به منظور کاهش جريان زايدات پالايشگاهي به سمت محل‌هاي دفع :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :26

زمینه و هدف :با توجه به وجود صنایع متعدد نفت و گاز و به تبع آن تولید مقادیر قابل توجه پسماندهای صنعتی و خطرناک, مدیریت صحیح و اصولی پسماندهای مذکور یک ضرورت است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت مدیریت مواد زائد در شرکت پالایش نفت اصفهان و ارایه راهکارهای عملی جهت کاهش جریان مواد زائد در این پالایشگاه به سمت محل‌های دفع بوده است. روش بررسی : به این منظور بررسی میدانی جهت شناسایی منابع تولید, نوع و میزان پسماندها در پالایشگاه نفت اصفهان صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که 44.1% از پسماندهای تولیدی در پالایشگاه اصفهان پسماندهای غیرفرآیندی, 55.7% پسماندهای فرآیندی و درصدی بسیار کم (0.1%) پسماندهای ویژه می‌باشند. عمده پسماندهای تولیدی در این پالایشگاه شامل نخاله‌های ساختمانی, زایدات غذایی, ضایعات فلزی, کاتریج و ممبران, لجن نفتی تصفیه پساب, لجن بیولوژیکی تصفیه پساب, لجن نفتی ته مخازن و کاتالیست مستعمل می‌باشد. نتیجه گیری: به منظور جلوگیری از اتلاف منابع طبیعی و کنترل زایدات تولیدی در سطح شرکت پالایش نفت اصفهان راهکارهای عملیاتی کاهش مواد زائد نظیر کمپوست کردن زایدات غذایی, جداسازی, تصفیه و بازیافت لجن‌های نفتی و احیا کاتالیست و استفاده‌ مجدد از کاتالیست مستعمل در فرآیندهای دیگر, پیشنهاد گردید.

لینک کمکی