مقاله تحليل اثرات فعاليت هاي اقتصادي زنان در پايداري محيط زيست نواحي روستايي (مطالعه موردي: دهستان لوداب شهرستان کهگيلويه و بوير احمد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل اثرات فعاليت هاي اقتصادي زنان در پايداري محيط زيست نواحي روستايي (مطالعه موردي: دهستان لوداب شهرستان کهگيلويه و بوير احمد) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

زمینه و هدف: در بیست و یکمین اجلاس ریو, زنان به عنوان یکی از گروه­های اصلی در دستیابی به توسعه پایدار در نظر گرفته شده اند. براساس خط مشی اقدام در اجلاس ریو, سیاست هایی که زنان و مردان را به طور یکسان در بر نگیرد, در بلندمدت موفق نخواهد بود. مقاله حاضر با هدف تحلیل اثرات فعالیت­های اقتصادی زنان در پایداری محیط زیست نواحی روستایی شهرستان بویراحمد انجام شده است. روش بررسی: تحقیق حاضر, توصیفی ـ تحلیلی است و جامعه نمونه 6 روستا از دهستان لوداب است. از این رو جمعیت زنان روستایی شهرستان بویراحمد در سرشماری سال 1390 شامل 120591 نفر جامعه اصلی تحقیق را تشکیل می دهد. جامعه نمونه تحقیق نیز 250 فعال اقتصادی زنان روستایی که در امر تولید مشارکت داشته اند, به صورت تصادفی در روستاهای منتخب تعیین شده است. جمع آوری داده­های تحقیق علاوه بر بررسی­های کتابخانه­ای, از طریق مطالعات میدانی و پرسشنامه تهیه شده است. در نهایت تحلیل داده ها براساس نرم افزار Spss صورت گرفته است. یافته ها: یافته­ های نشان داد که نخست متناسب با افزایش نیروی کار زنان در فعالیت­های اقتصادی روستایی و تولید محصولات کشاورزی و دامی بر میزان پایداری نواحی روستایی افزوده می­شود. نتیجه­ گیری: سپس بررسی ها نشان داد که پایداری محیط زیست نواحی روستایی به نسبت فاصله از مرکز شهرستان ارتقا می یابد و در نهایت در میان روستاهای مورد بررسی روستاهای دهنو و حیدرآباد سفلی در بالاترین سطح و روستاهای ده چل دم لوداب, آزادی و قلندری درسطح متوسط و روستای آبمورد در پایین ترین سطح قرار داشته است.

لینک کمکی