مقاله تعيين شاخص اقليم گردشگري شهرستان بم به منظور استقرار کاربري توسعه گردشگري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين شاخص اقليم گردشگري شهرستان بم به منظور استقرار کاربري توسعه گردشگري :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

اقلیم و توریسم به عنوان اجزای اصلی یک سیستم به متدهای مختلف بر یکدیگر تأثیر گذاشته و در تعامل با یکدیگر بحث جدیدی را به عنوان اقلیم شناسی توریسم مطرح می‌نماید. اقلیم از دیدگاه برنامه‌ریزی گردشگری بسیار اهمیت دارد و گردشگران به طور معمول در جستجوی اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش هستند. این مطالعه با هدف تعیین شاخص اقلیم گردشگری شهرستان بم انجام گرفته است. شاخص اقلیم گردشگری (TCI) با استفاده از 7 پارامتر اقلیمی به بررسی شرایط آسایش گردشگری از نظر اقلیمی در یک منطقه می‌پردازد و زمان‌های مناسب برای گردشگری را در یک منطقه تعیین می‌کند. به این منظور ابتدا داده‌های هواشناسی مربوط به ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی منطقه جمع‌آوری گردید و مقدار شاخص برای هر یک از ایستگاه‌ها به صورت نقطه‌ای محاسبه شد و سپس با تبدیل داده‌های نقطه‌ای به سطح وضعیت اقلیم گردشگری در پهنه‌های مختلف محدوده مورد مطالعه مشخص گردید و در نهایت با بررسی ویژگی‌های اکولوژیک منطقه و تهیه نقشه توان, پهنه‌هایی از شهرستان بم که دارای پتانسیل مناسب برای توسعه گردشگری می‌باشند شناسایی شده‌اند. با توجه به نقشه‌های توان, بیش­ترین مساحت مربوط به پهنه‌هایی با شرایط نامناسب برای گردشگری می‌باشد و مناطقی که دارای توان تا اندازه­ای مناسب برای گردشگری می‌باشند, در بخش‌های جنوب غربی شهرستان قرار گرفته‌اند. براساس نقشه‌های اقلیم گردشگری منطقه, چهار ماه از سال که شامل مارس (اسفند), آوریل (فروردین), اکتبر (مهر) و نوامبر (آبان) شاخص TCI در وضعیت عالی قرار دارد و بهترین زمان برای استفاده گردشگران از منطقه می‌باشد. پایین‌ترین مقدار شاخص مربوط به ما‌ه‌های ژوئن (خرداد) و جولای (تیر) می‌باشد که شرایط اقلیم گردشگری در وضعیت قابل قبول است.

لینک کمکی