مقاله مکانيزمهاي حقوق مالکيّت فکري در رفع موانع انتقال تکنولوژيهاي پاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مکانيزمهاي حقوق مالکيّت فکري در رفع موانع انتقال تکنولوژيهاي پاک :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :18

با صنعتی شدن کشورها و محدودیت در اختراعات دوست دار محیط زیست, کشورهای در حال توسعه متحمل هزینه‌های آسیب به محیط زیست خواهند بود. در این میان حقوق مالکیّت فکری به عنوان ابزار حقوقی در حفظ تعادل از طریق لیسانسهای اجباری و راهکارهای دیگر به نفع کشورهای جهان سوم عمل می‌نماید. هدف از مطالعه, ارایه‌ی راهکارهای حقوقی پیشنهادی در رفع موانع انتقال فن‌آوری می‌باشد. در این راستا از شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی از طریق مطالعه‌ی منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی استفاده شده است. ابتدا مطالعه‌ای در خصوص شناسایی موانع انتقال فن آوری صورت گرفت و پس از بررسی نقش حقوق مالکیّت فکری در انتقال فن‌آوری, مکانیزمهایی که جهت تسهیل دسترسی به فن‌آوریهای پاک پیشنهاد شده است, ارایه گردید. در نهایت رویکرد اسناد بین المللی که می‌توان از آن به عنوان راهکاری در الزام به انتقال فن‌آوری بهره جست, بیان شد. نتایج مطالعات نشان داد که هرچند کشورهای در حال توسعه نیاز به حمایت قوی حقوق مالکیّت فکری برای ارتقای انتقال و ایجاد زیر ساختهای مناسب جهت جذب فن‌‌آوری دارند, امّا راهکارهایی هم پیرو تعهد کشورهای توسعه یافته در انتقال فن‌آوری که ناشی از اصل بینادین« مسئولیت مشترک امّا متمایز» کشورها در امر حفاظت از محیط زیست می‌باشد, ارائه گردیده است.

لینک کمکی