مقاله تاثير انرژي هسته اي بر کيفيت محيط زيست: رهيافت داده هاي پانل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير انرژي هسته اي بر کيفيت محيط زيست: رهيافت داده هاي پانل :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

در دهه­های اخیر افزایش تقاضا برای انرژی به منظوررشد اقتصادی, افزایش و منابع قابل دسترس به خصوص منابع سوخت­های فسیلی به شدت کاهش یافته است. استفاده بی­رویه و روز­افزون از حامل­های مختلف انرژی مانند نفت, گاز, زغال سنگ توجه کشورها را به دو مشکل مهم یعنی پایان­پذیری سوخت­های فسیلی و هم­چنین آلایندگی زیست محیطی بیش از پیش جلب کرده است. از این رو یکی از مهم­ترین اولویت­های سیاست انرژی , متنوع سازی منابع انرژی و نیز یافتن یک منبع انرژی امن, ارزان و عاری از انتشار گازهای گلخانه­ای است. از این­رو انرژی هسته­ای دارای اهمیت است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری مصرف انرژی هسته­ای بر کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب می­باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی, از نظر روش مطالعه علّی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله استنباطی است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2014-2004 نشان می­دهد, مصرف انرژی هسته­ای تاثیر منفی و معناداری برانتشار CO2 به عنوان شاخص نشان دهنده کیفیت محیط زیست دارد.

لینک کمکی