مقاله تدوين شاخص کيفي آب شرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تدوين شاخص کيفي آب شرب :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

شاخص کیفی آب شرب (Domestic water Quality Index) با جمع­آوری و خلاصه­کردن مقدار زیادی اطلاعات راجع به میزان پارامترهای مختلف کیفی آب شرب و تبدیل آن یک مقدار عددی مشخص به کاربران کمک می­کند تا به مفهومی قابل درک و ساده از کیفیت آب دست پیدا کنند. برای تدوین شاخص در ابتدا پارامترهای مختلف کیفی آب از لحاظ اثرات بهداشتی و سلامتی, زیبایی شناختی, فراوانی, نشان­گر بودن آلودگی آب توسط پساب, طعم و مزه, منابع تولید و راه­های ورود به آب, روش اندازه­گیری و حذف آن­ها بررسی گردیدند. با نظر خواهی از چند تن از متخصصان و خبرگان و اساتید دانشگاهی مربوطه (32 نفر) تعدادی از پارامترهای شاخص کیفیت آب شرب انتخاب گردید. پارامتر­های انتخابی با استفاده از نظرات جمع‌آوری شده گروهی از متخصصان و روش AHP و مقایسه زوجی وزن­دهی گردیدند. شاخص با در نظر گرفتن پارامترهای انتخابی, وزن آن­ها, کمک مطالعات پیشین و روش­های آماری و ریاضی تدوین گردید. شاخص کیفی آب شرب با کمک روش تحلیل خطا بر اساس سه فاکتور F1 و F2 و F3 محاسبه می‌شود. طبقه‌بندی کیفی آب شرب براساس روش Delphi و سنجش نمونه­های مختلف آب توسط کارشناسان مربوطه و طبقه­بندی کیفی این نمونه آب ها از نظر آن­ها (14نفر) و مقایسه آن با سنجش این نمونه آب ها با کمک شاخص‌های BC WQI, D WQI و CCME WQI و سنجش به وسیله Demestic WQI صورت گرفت.

لینک کمکی