مقاله تحليل تنش درون صفحه‌اي در باريکه حاوي چندين ترک متحرک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل تنش درون صفحه‌اي در باريکه حاوي چندين ترک متحرک :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :33

در این مقاله با استفاده از روش توزیع نابجایی تحلیل تنش در باریکه الاستیک خطی حاوی مجموعه ای از ترک های متحرک با سرعت ثابت تحت بار درون صفحه ای انجام شده است. ابتدا معادلات حرکت با استفاده از تجزیه هلمهولتز از یکدیگر جدا می شوند سپس با استفاده از تغییر مختصات مناسب متغیر زمان حذف شده و مسأله تبدیل به دو معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی مکانی می شود. این دو معادله با استفاده از تبدیل فوریه به دو معادله با دیفرانسیل کامل تبدیل می شود. بعد از اعمال شرایط مرزی می توان معکوس تبدیل فوریه را اعمال نمود و میدان تنش ناشی از نابجایی را در باریکه محاسبه نمود. سپس با استفاده از این حل, معادلات انتگرالی برای تحلیل مسأله چندین ترک موازی با مرز متحرک با سرعت ثابت بدست می آید. این معادلات از نوع تکینگی کوشی هستند که با استفاده از روش عددی مناسب حل می گردند تا تابع توزیع نابجایی بدست آید. بعد از بدست آوردن توزیع نابجایی روی ترک ها می توان ضرایب شدت تنش برای ترک ها را بدست آورد.

لینک کمکی