مقاله مقايسه ي دلبستگي اجتنابي و نقصان همدلي در آزارگران جنسي و افراد عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه ي دلبستگي اجتنابي و نقصان همدلي در آزارگران جنسي و افراد عادي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

وسعت خشونت جنسی به گستردگی تاریخ بشر و از جمله معضلاتی­ است که بشر همواره با آن دست به­گریبان بوده است و می­توان آن را یکی از انحرافات جدی روانی- اجتماعی به شمار آورد. آزارگری جنسی یکی از نابهنجاری‌هاست که در آن فرد مبتلا, با آزاردادن فرد دیگر خود را به لذت جنسی می­رساند. در ادبیات پژوهشی مرتبط با آسیب­شناسی روانی شخصیت­های آزارگر جنسی, ارتباط بین مشکلات دلبستگی آن­ها با رفتار آزارگرانه­, مورد توجه خاص محققین و روان­شناسان بالینی بوده است. هدف پژوهش حاضر, مقایسه­ی سبک­های دلبستگی و توانایی همدلی در نمونه­ای از آزارگران جنسی کودک و افراد عادی بود. بدین منظور, طی یک پژوهش مقایسه­ای, 33 آزارگر جنسی و 33 فرد عادی به عنوان نمونه ی در دسترس از نظر سبک دلبستگی, واکنش­های بین فردی و توانایی همدلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که سبک دلبستگی ایمن, سبک غالب دلبستگی در افراد عادی و سبک دلبستگی اجتنابی, سبک غالب دلبستگی در متجاوزین جنسی است. علاوه بر این, نتایج حاکی از توانایی بالاتر افراد عادی در شاخص توجه همدلانه و نمره­ی بالاتر آزارگران جنسی در شاخص پریشانی فردی است. به نظر می رسد, ناایمنی در سبک دلبستگی با ایجاد تداخل در فرایند همدلی, می­تواند با آزارگری جنسی مرتبط باشد.

لینک کمکی