مقاله نقش واسطه اي اميدواري در رابطه ي بين چشم انداز زمان و آشفتگي روان‌شناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش واسطه اي اميدواري در رابطه ي بين چشم انداز زمان و آشفتگي روان‌شناختي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

در حوزه ی مطالعه ی آشفتگی روان­شناختی افراد, در مواجه با موقعیت­های نامطلوب, توجه به چشم انداز زمان حایز اهمیت است. چشم انداز زمان پنج بعد گذشته ی مثبت, گذشته ی منفی, حال لذت­گرایانه, حال قضا و قدری و آینده را دربرمی­گیرد. هدف پژوهش حاضر, تعیین نقش واسطه ای امیدواری در رابطه ی بین چشم انداز زمان و آشفتگی روان­شناختی بود. بدین منظور, طی یک پژوهش توصیفی, 296 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به روش نمونه­ گیری چندمرحله­ای تصادفی انتخاب و از نظر چشم انداز زمان, نشانگان مشکلات روانی و امیدواری مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل و مدل­یابی معادله­های ساختاری نشان داد که امیدواری, رابطه ی بین حال قضا و قدری و آشفتگی روان­شناختی و رابطه ی بین آینده و آشفتگی روان­شناختی را میانجی­گری می­کند. چشم انداز زمان قضا و قدری, دیدگاهی مملو از حس شکست و درماندگی و ناامیدی نسبت به زمان حال است. افراد با چشم انداز زمان آینده گرایش به اهداف بلند مدت دارند. برخوردار بودن از یک تفکر امیدوارانه و داشتن منابع کافی برای تفکر هدف­مدار و آشنایی با مسیرهای لازم برای رسیدن به اهداف سبب بهزیستی در افراد می­شود

لینک کمکی