مقاله طراحي الگوي اسلامي ـ ايراني مديريت پوشش از ديدگاه مديريت ارزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي الگوي اسلامي ـ ايراني مديريت پوشش از ديدگاه مديريت ارزش :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :32

مقدمه و هدف پژوهش: طراحی الگوی اسلامی – ایرانی مدیریت پوشش از دیدگاه مدیریت ارزش است. تحقیق از نوع مطالعات غیر تجربی و کاربردی است. روش پژوهش:1) در مرحله وزن دهی به مدل مفهومی تحقیق از نظرات 289 کارشناس (شامل: طراحان, تولیدکنندگان, فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه), در خصوص ارزیابی وضعیت موجود مدیریت پوشش استفاده شده؛ 2) در مرحله اولویت­بندی ارزش‌های تحقیق, نظرات 44 نفر از خبرگان توسط پرسشنامه محقق ساخته طراحی مدل بررسی شده و برای تعیین اولویت ارزش‌ها از تکنیک دلفی استفاده گردید. مدل (AGIL) پارسونز را به عنوان چهار بُعد مدل تحقیق انتخاب شد و سپس ارزش‌های بلانچارد و اوکانر را با توجه به کسب نظر از خبرگان, بومی نموده به عنوان شاخص­های مدل جا نمایی شده است. نتیجه‌گیری: 1) بر مبنای الگوی طراحی شده پژوهش می‌توان فعالیت­های مدیریت پوشش در کشور را ارزیابی نمود و بهبود بخشید. 2) اهداف مطرح شده مبتنی بر شناسایی و دستیابی جهت مدیریت پوشش در کشور, مؤلفه­های فرهنگی, سیاسی, اجتماعی و اقتصادی در بهبود مدیریت پوشش تا حد امکان محقق شده است. 3) ارزش شادابی با 7/30 درصد, ارزش سودآوری با 2/28 درصد, ارزش هویت 2/23 درصد و ارزش سلامت با 9/17 درصد به ترتیب چهار ارزش برتر مدل طراحی شده قرار گرفتند.

لینک کمکی