مقاله بررسي پتانسيل‌‌هاي اکولوژيکي و گردشگري درياچه نئور به منظور برنامه‌‌ريزي توسعه پايدار اکوتوريسم بر اساس مدل SWOT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي پتانسيل‌‌هاي اکولوژيکي و گردشگري درياچه نئور به منظور برنامه‌‌ريزي توسعه پايدار اکوتوريسم بر اساس مدل SWOT :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :26

برای ایجاد یک توسعه پایدار و جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی قابلیت ها هستیم. در این راستا صنعت گردشگری به ویژه اکوتوریسم فعالیتی است که امروزه مورد توجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته است و در حال حاضر یکی از پر درآمدترین بخش های اقتصاد جهانی است. همچنین در سطح ملی, اقتصاد دانان آنرا سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند که به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می شود. از این رو بررسی جوانب توسعه پایدار این صنعت در مناطق مختلف کشور ضرورت دارد. دریاچه نئور به عنوان یکی از اکوسیستم های منحصر به فرد تالابی در محدوده سیاسی استان اردبیل قرار دارد. تحقیق حاضر, ابتدا به بررسی ویژگی های اکولوژیکی این دریاچه و سپس ارائه قابلیت های توسعه گردشگری آن به منظور برنامه ریزی توسعه پایدار اکوتوریسم بر اساس مدلSWOT پرداخته است. روش کار در این پژوهش, ترکیبی (توصیفی, پیمانی, مطالعات میدانی) بوده و در راستای دستیابی به توسعه اکوتوریسم دریاچه نئور, بررسی پتانسیل ها و محدودیت های این صنعت می باشد. در نهایت, استراتژی مورد نظر برای توسعه صنعت اکوتوریسم معین شده , که از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده چنین استنباط می گردد که آستانه آسیب پذیری دریاچه به خاطر ماهیت گردشگری آن, بالاست و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب و استفاده از قابلیت های آن می باشد. در پایان بر مبنای نقاط ضعف و موانع شناسایی شده, راهبردهایی جهت توسعه گردشگری پایدار دریاچه ارائه گردیده است.

لینک کمکی