مقاله حاکميت بين‌المللي زيست‌محيطي و چالش‌‌‌‌‌هاي توسعه پايدار در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حاکميت بين‌المللي زيست‌محيطي و چالش‌‌‌‌‌هاي توسعه پايدار در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :21

این پژوهش در نظر دارد با تجزیه و تحلیل وضعیت مدیریت محیط‌‌زیست در سطح بین‌‌المللی چالش‌‌های پیش روی توسعه پایدار کشورهای مختلف را بررسی نماید. با وجود پیشرفت علم وفنآوری, جهان با تخریب جدی محیط‌‌‌زیست, ناشی از فعالیت‌های نامناسب توسعه‌‌ای همراه بوده و امنیت زیستی در معرض خطر است. در گذشته با تلاش اندیشمندان فعال دراین حوزه, معضلات زیست‌‌محیطی شناسایی و منجر به تعیین سازو کارهای جدیدی در اعمال نوعی حاکمیت جهانی برای مدیریت چالش‌های نوظهور محیط‌‌زیستی گردید. اما به دلیل گستردگی موضوعات و ارتباط با نهاد قدرت, سازوکارهای ایجاد شده در سطح بین‌‌المللی موفقیت مؤثری در اعمال حاکمیت بین‌‌المللی زیست‌محیطی نداشته‌‌اند. بنابراین دیدگاه‌های تجدیدنظر طلب در نحوه مدیریت محیط‌‌زیست جهانی تقویت گردید. در این میان کشورهای توسعه‌‌یافته خواستار ایجاد سازمان بین‌‌المللی منسجم برای مدیریت محیط زیست جهانی هستند. درمقابل کشورهای درحال توسعه با این دیدگاه مخالفند و معتقدند علت عدم توفیق ساختار فعلی, اجرا نکردن تعهدات از سوی کشورهای توسعه یافته است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت حاکمیت بین‌‌المللی زیست‌محیطی, جایگاه آن در حل معضلات مرتبط و نیز میزان موفقیت آن در برخورد با چالش‌های پیش روی کشورها در روند تحقق توسعه پایدار می‌‌پردازد و معتقد است تقویت برنامه محیط زیست ملل متحد و تبدیل آن به یک نهاد قوی زیر نظر مجمع عمومی گزینه مناسبی برای اعمال حاکمیت است.

لینک کمکی