مقاله تعيين پايداري زيست‌محيطي با استفاده از منطق فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين پايداري زيست‌محيطي با استفاده از منطق فازي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :17

هدف از این مطالعه سنجش وضعیت پایداری محیط زیست با استفاده از منطق فازی می‌باشد. برای تعیین پایداری, سه پارامتر کیفیت آب, خاک و هوا در نظرگرفته شده است و مقادیر این پارامترها از سوی کارشناسان تعیین و از نرم افزار MATLAB برای استنباط فازی استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که وقتی سطح کیفیت خاک ضعیف, سطح کیفیت آب متوسط و هوا متعادل باشد آنگاه سطح پایداری محیط زیست متوسط خواهد بود. در واقع با استفاده از منطق فازی می‌توان با متغیر‌های زبان شناختی و داده‌های کیفی به بررسی اثرات زیست محیطی پرداخت. در منطق فازی بر خلاف منطق کلاسیک که دو ارزش صفر و یک دارد, ارزش‌ها خود را به صورت عضویت در توابع عضویت نشان می‌دهد. با استفاده از این روش از کل گویی و یک سونگری در ارزیابی‌ها دور شده و ما را برای قضاوتی درست‌تر و واقعی‌تر یاری می‌نماید.

لینک کمکی