بتن و بتن آرمه - پاورپوینت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بتن و بتن آرمه - پاورپوینت :

دانلود
 پاورپوینت
بتن و
 بتن
آرمه
 19 اسلاید
مطالب مرتبط  دراین زمینه :
بتن مسلح یا بتن آرمه به بتن مسلح شده با میلگرد (آرماتور) گفته می‌شود. برای مسلح کردن بتن از میلگردهای تقویتی, شبکه‌های توری تقویتی, صفحات فلزی یا الیاف تقویتی استفاده می‌گردد.

هدف اصلی استفاده از بتن آرمه, واگذاری نیروهای کششی بوجود آمده در بتن به میلگردهاست(به دلیل مقاومت کششی بالای میلگرد) تا بدین طریق نیروهای کششی به بتن وارد نشده و سبب ترک‌خوردگی و در نهایت پکیدن بتن نشود.


بتن و بتن آرمه - پاورپوینت
فهرست مطالب :


کلیات
این فصل از نشریه شامل دستورالعمل های ساخت, حمل, ریختن و نگهداری بتن و نیز روش های اندازه گیری و کنترل کیفیت مصالح بتن می باشد.
در مشخصات فنی خصوصی و نقشه های اجرایی نوع و طبقه بتن, کیفیت مصالح با توجه به منابع مورد نظر, توصیه های لازم برای مراحل مختلف ساخت و اجرای بتن مطابق مندرجات این نشریه و آیین نامه بتن ایران درج می شود . پیمانکار موظف به تهیه مصالح با استاندارد مورد نظر, ساخت و اجرای صحیح بتن ریزی با توجه به روشها و مندرجات این فصل می باشد . رعایت مراحل زیر قبل از اجرای کارهای بتنی الزامی است.
الف: با توجه به برنامه زمانبندی اجرای پروژه و نیازها, پیمانکار باید پیش بینی های لازم برای تهیه, حمل و انبار نمودن مصالح, تأمین ادوات و تجهیزات, تهیه شن و ماسه, وسایل اندازه گیری مصالح مختلف, ماشین آلات حمل, ریختن و تراکم بتن و بالاخره مصال ح و ادوات لازم برای نگهداری صحیح بتن را به عمل آورده و جزئیات اجرایی هر قسمت از کار را برای تصویب دستگاه نظارت ارائه نماید.
ب: باید پیش بینی های لازم از نظر تعداد ماشین آلات, لوازم و ادوات مختلف برای بتن ریزی بدون وقفه, صحیح و مطابق مشخصات توسط پیمانکار صورت گیرد.
پ: قبل از انجام عملیات بتن ریزی, محل گودبردار یها, قالب بندیها, آرماتوربندیها, درزهای ساختمانی و محل قطعات مدفون در بتن, با توجه به نقشه های اجرایی, مشخصات فنی خصوصی و دستورالعملهای مندرج در این نشریه توسط دستگاه نظارت , کنترل و دستور بتن ریزی صادر خواهد شد. پیمانکار باید پس از آماده نمودن محل اجرا و سایر عوامل ذیربط کتباً دستگاه نظارت را از زمان شروع بتن ریزی آگاه نماید . بدون تصویب قبلی دستگاه نظارت شروع عملیات بتن ریزی به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
 
ت: در محل بتن ریزی پی ها یا محلهای مشابه باید تمامی را ههای عبور کارگران, سکوهای کار دستگاههای حمل و انتقال بتن , به نحوی توسط پیمانکار محافظت شود که از ورود مواد خارجی به داخل پی یا قالب, آلوده شدن آرماتورها و بالاخره ریزش احتمالی جلوگیری به عمل آید.
 
مصالح
در مورد مشخصات مصالح متشکله بتن به مندرجات فصل مصالح مراجعه شود.
 
 
ویژگیهای مهم بتن
 
 
کلیات
با توجه به نوع سازه و درجه اهمیت آن , باید به ویژگیهای اصلی بتن به هنگام ساخت, ریختن ونگهداری توجه مخصوص به عمل آید . بتن با کارایی و دوام زیاد به بتنی اطلاق می شود که بتواند به راحتی ریخته شود, در مقابل شرایط محیطی خورنده و بالاخره بارهای وارد بر آن به خوبی مقاومت کند و مشخصات آن تغییر ننماید . از این رو پیمانکار باید بر اساس مندرجات این نشریه نسبت به ساخت بتن با کیفیت خوب اقدام نماید. ویژگیهایی که باید مورد توجه پیمانکار قرار گیرد به شرح زیر است:


لینک کمکی