پاورپوینت الحاشية علي حاشية الخفري علي شرح القوشجي علي التجريد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت الحاشية علي حاشية الخفري علي شرح القوشجي علي التجريد :


الحاشیه علی حاشیه الخفری علی شرح القوشجی علی التجرید (کتاب)

کتاب الحاشیه علی حاشیه الخفری علی شرح القوشجی علی التجرید نوشته آقا جمال خوانساری می‌باشد.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - ساختار
3 - گزارش محتوا
3.1 - نکته اول
3.2 - نکته دوم
3.2.1 - شروح معروف کتاب
3.2.2 - حاشیه نویسان
3.3 - نکته سوم
3.4 - نکته چهارم
3.5 - نکته پنجم
3.6 - نکته ششم
4 - وضعیت کتاب
5 - عناوین مرتبط
6 - پانویس
7 - منبع


معرفی اجمالی


(الحاشیه علی حاشیه الخفری علی شرح القوشجی علی التجرید), مجموعه چند نظر و انتقاد در مورد برخی از مباحث الهیات به معنای اخص است که در آن, نظر برخی از اندیشمندان اسلامی- از خواجه نصیرالدین طوسی گرفته تا قوشجی و شمس الدین محمد خفری و حکیم ملا هادی سبزواری و آقا جمال خوانساری- مطرح شده است.
چون این اثر به زبان عربی قدیم و همچنین به صورت فنی و اصطلاحی و پیچیده و ناظر به سایر آرا و اندیشه‌ها نوشته شده, مخاطبانش محدود به استادان و پژوهشگران آشنا با ادبیات قدیمی فرهنگ و کلام اسلامی است.
کتاب توسط آیت‌الله رضا استادی تصحیح شده است.

ساختار


کتاب حاضر از یک مقدمه و شش بخش به ترتیب ذیل تشکیل شده است:
1. بخشی از شرح قوشجی؛
2. بخشی از حاشیه خفری؛
3. حاشیه آقا جمال خوانساری بر حاشیه خفری؛
4. حاشیه سبزواری بر حاشیه آقا جمال خوانساری بر حاشیه خفری؛
5. تعلیقات بر حاشیه آقا جمال خوانساری؛
6. تعلیقات بر حاشیه سبزواری.

گزارش محتوا


در مورد مباحث کتاب چند نکته گفتنی است:

نکته اول


نام کتاب بر روی جلد کتاب چنین است: (الحاشیه علی حاشیه الخفری علی شرح التجرید), ولی در صفحه اول و صفحه شناسنامه به این صورت است: (الحاشیه علی حاشیه الخفری علی شرح القوشجی علی التجرید تالیف الآقا جمال الخوانساری رحمه‌الله‌علیه و الحاشیه علی الحاشیه الجمالیه تالیف الحاج ملا هادی السبزواری رحمه‌الله‌علیه).

نکته دوم


مصحح محترم در مقدمه اش که زمان و مکان نگارشش را مشخص نکرده, یادآور شده است که رساله (تجرید الکلام) خواجه نصیرالدین طوسی از زمان تالیف تاکنون همواره مورد توجه علما و حوزه‌های علمیه بوده و شرح‌های فراوانی دارد که مهم‌ترین آنها این چهار شرح است:

شروح معروف کتاب


کشف المراد, تالیف علامه حلی؛ تسدید العقائد, معروف به شرح قدیم, تالیف محمود بن ابی القاسم اصفهانی؛ شرح علا الدین قوشجی, معروف به شرح جدید و شرح ملا عبدالرزاق لاهیجی (شوارق الالهام). ایشان افزوده است: کتاب‌های متعددی, تالیف دانشمندان شیعه و سنی به عنوان حاشیه بر شرح تجرید قوشجی در دست است که یکی از آنها حاشیه شمس الدین محمد بن احمد خفری از دانشمندان سده دهم می‌باشد. این حاشیه فقط بر قسمتی از بخش الهیات شرح تجرید قوشجی است و گروهی از دانشمندان بر حاشیه خفری یادشده حاشیه نوشته‌اند که از جمله آنان این هفت نفرند:

حاشیه نویسان


شیخ حسین بن ابراهیم تنکابنی, از شاگردان ملا صدرای شیرازی؛ میرزا ابراهیم بن ملا صدرا (کتاب ایشان حاشیه بر حاشیه خفری و نیز حاشیه بر حاشیه دوانی بر شرح تجرید قوشجی است)؛ سید حسین بن رفیع الدین مرعشی, معروف به سلطان العلما ؛ ملا شمسای گیلانی (کتاب او حاشیه بر الهیات شرح تجرید قوشجی و حاشیه خفری است)؛ ملا عبدالرزاق لاهیجی, داماد ملا صدرای شیرازی؛ ملا محمدقاسم اصفهانی و ملا شمسای کشمیری.
یکی از تالیفات آقا جمال خوانساری رحمه‌الله‌علیه حاشیه بر حاشیه خفری است و ایشان در این کتاب به حواشی هفت‌گانه‌ای که در بالا یاد شد, نظر داشته و مطالبی از آنها نقل و نقد نموده است؛ از اولی, با عبارت (بعض الافاضل), از دومی, با (بعض الفضلا المعاصرین), از سومی, با (بعض الفضلا ), از چهارمی, با (بعض المحشین) و یا (بعضهم), از پنجمی, با (بعض المحققین), از ششمی, با عبارت (بعض الحواشی) و از هفتمی با عبارت (قیل) یاد کرده است.

[1] الحاشیه علی حاشیه

لینک کمکی