مقاله مهندسي فيتاز اشرشيا کلي به منظور پايدارسازي حرارتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مهندسي فيتاز اشرشيا کلي به منظور پايدارسازي حرارتي :

فیتازها آنزیم‌هایی هستند که اسید فیتیک دانه‌های گیاهی را هیدرولیز و فسفات را برای حیوانات قابل دسترس می‌کنند‌. این امر باعث می‌شود تا فیتاز به‌عنوان افزودنی جیره غذایی دام, طیور و ماهیان کاربری فراوانی داشته باشد. افزودن فیتاز به جیره غذایی باعث حفاظت محیط زیست و ممانعت از اثرات زیان بار افزودن فسفر معدنی و پدیده Eutrophication می‌شود. کاربری وسیع فیتاز در علوم کشاورزی, دامداری و داروسازی نشان از اهمیت تولید طبیعی و نوترکیب فیتاز است. از آنجائی‌که افزودنی جیره غذایی تحت دمای 70 تا 80 درجه سانتی‌گراد مرحلهFood Pelleting قرار می‌گیرد, لذا دستیابی به فیتاز پایدار در برابر حرارت هدف ایده‌ال است که با استفاده از روش‌های مهندسی پروتئین می‌توان به این هدف دست یافت. در این تحقیق پس از بررسی‌های بیوانفورماتیکی, ژن فیتاز سنتتیکBac phy-Wild مطابق ترجیح کدونی میزبان طراحی و درون باکتری میزبان Escherichia coli-DH5α کلون سازی شد. جهش‌زایی هدفمند با هدف افزایش پیوند‌های هیدروفوبی در جایگاه (S392W) انجام شد. ژن طبیعی و جهش‌یافته Bac Phy-Mut به ناقل بیانی pET26b(+) انتقال‌یافته و سازه حاصل به درون Escherichia coli-BL21 منتقل شد. نتایج الکتروفروز عمودی حضور خارج سلولی فیتاز با وزن مولکولی 42 کیلو دالتون را نشان داد. هم‌چنین بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیتاز‌های نوترکیب نشان داد که دمای بهینه 55 درجه سانتی‌گراد و pH بهینه 5 می‌باشد. مقایسه پایداری دمایی نمونه جهش‌یافته نسبت به نمونه طبیعی در دماهای40, 50, 60, 70 و 80 درجه سانتی‌گراد به‌ترتیب 18 ,24, 19, 9 و 6 درصد بهبود را نشان داد. نتایج مطالعه نشان داد که با استفاده از روش جهش‌زایی هدفمند می‌توان از فیتاز جهش‌یافته پایدار در برابر حرارت با کاربری در صنایع کشاورزی, دامپروری و محیط زیست به‌عنوان افزودنی جیره غذایی دام, طیور و ماهیان و هم‌چنین مصارف دارویی بهره برد.

لینک کمکی