مقاله شبيه‌سازي مسيرهاي مولکولي مراحل مختلف فوليکولوژنسيز در گاو با استفاده از زبان برنامه‌نويسي سيستم بيولوژي (SBML)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شبيه‌سازي مسيرهاي مولکولي مراحل مختلف فوليکولوژنسيز در گاو با استفاده از زبان برنامه‌نويسي سيستم بيولوژي (SBML) :

فولیکولوژنسیز فرآیند بلوغ فولیکول‌های تخمدان می‌باشد, یک پوسته بسته‌بندی شده از سلول‌های سوماتیک که حاوی تخمک نابالغ است. از سوی دیگر, مسیر سیگنالینگ TEK نقش بسیار مهمی را در فرآیند فولیکولوژنسیز بازی می‌کند. این مسیر, با افزایش و یا کاهش بیان ژن‌ها مسیرهایی دیگری را از قبیل استروئیدوژنسیز,PI3K/AKT/mTORC1 و Ras/ERK/MYC را فعال می‌کند. این مسیرها مسیرهای اصلی در رشد, تمایز, مهاجرت, چسبندگی, تکثیر, زنده‌مانی سلول و سنتز پروتئین در سلول می‌باشند. در این راستا مدل ریاضیاتی مرتبط با سیگنالینگ TEK در فولیکول‌های غالب (>10mm) و زیردست () با استفاده از زبان برنامه‌نویسی سیستم بیولوژی در محیط متلب توسعه یافت. شبیه‌سازی سطوح بیان ژن متفاوت را در ژن‌های ANGPT1, TEK, MYC,MAPK1, PIK3, MCL1 و EBP4EIF1 و بیان افزایش یافته در فاکتورهای مهم در فولیکولوژنسیز در این دو مسیر مهم نشان داد که سطوح پروتئین pERK, pMYC, pAkt, 1pMCL و EBP4pEIF1 در فولیکول‌های غالب افزایش و pMYC کاهش نشان دادند. افزایش بیان ژن‌ها و فعالیت ERK و MYC که بیشتر در رشد و تکثیر سلول و افزایش بیان و فعالیت Akt, MCL1, mTORC1 و EBP4EIF1 که اغلب در زنده‌مانی سلول و سنتز پروتئین نقش دارند در فرآیند فولیکولوژنسیز مشاهده شد. همچنین سطح بیان ژن و فعالیت MYC به‌طور قابل ملاحظه‌ای در فولیکول‌های زیردست افزایش یافته بود. در آخر شبیه‌سازی مسیرهای سیگنالینگ می‌تواند افق‌های جدیدی را در راستای فرآیندهای زیستی پیش روی ما قرار دهد.

لینک کمکی