تحقیق کاهش رضایت شغلی کارمندان بانک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق کاهش رضایت شغلی کارمندان بانک :


تحقیق با موضوع کاهش رضایت شغلی کارمندان بانک, در قالب doc و در 19 صفحه, قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
هدف ما از پیگیری و جستجوی پیشینه تحقیقهای دیگر مرتبط با این تحقیق در حقیقت جلوگیری از دوباره کاری و سپس استفاده از تجربیات گذشته در جهت انجام عمل صحیح و همچنین نوآوری احتمالی می‌باشد و در این راه باید سه گام مهم برداریم:
الف – شناسائی
ب – مطالعه نقادانه
ج – تهیه گزارش و تحقیق
بررسی پیشینه تحقیق معمولاً نقدی از دانش موجود درباره موضوع مورد پژوهش است.
2-1) چکیده تحقیق اول
در تحقیقی که در یکی از بانکهای دولتی (بانک ملت) انجام شده است تأثیر یک سری از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی را مورد بررسی قرار داده و نتایج حاصل از این تحقیق به شرح زیر است.
1- نوع استخدام (رسمی و قرار دادی) بعنوان متغیر مستقل و رضایت شغلی بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. تحلیل و واریانس داده‌ها نشان می‌دهد که بین دو گروه رسمی و قرار دادی از نظر میزان رضایت شغلی تفاوت معناداری وجود دارد و بطور کلی میانگین رضایت شغلی کارکنان رسمی از کارکنان غیر رسمی بیشتر است.
2-3) چکیده تحقیق دوم
در تحقیقی که توسط یکی از کارمندان کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با مدرک کارشناسی ارشد صورت گرفته است.
عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی کارکنان با توجه به متغیرهای مستقلی مانند امنیت شغلی و نحوه مدیریت افراد ملفوق بررسی گردید, و نتایج زیر اخذ گردیده است.
و . . . .

تحقیق کاهش رضایت شغلی کارمندان بانک
فهرست مطالب:
مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
- مرور و ارائه چکیده 3 تحقیق مرتبط با موضوع
- اصل تحقیق
اهمیت پیشینه یا تاریخچه تحقیق
تحقیق اصلی مربوط به خودمان
منابع

لینک کمکی