تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن :

تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن, در 100 صفحه فایل pdf.


بخشی از متن فایل:

از میان خانواده فولادهای زنگ نزن , فولادهای زنگ نزن آستنیتی به علت مصرف گسترده در صنایع استراتژیک از اهمیت فوق العاده برخوردارند . از آنجائیکه ایمنی قطعات مورد استفاده در شرایط ویژه صنعتی مستلزم انطباق کافی بین خواص آلیاژ و شرایط حاکم بر محیط کار می باشد , لذا از مهمترین مسائل و اصلی ترین دغدغه هاو نیازها در این زمینه صنعتی , بررسی جوشکاری فولادهای زنگ نزن مقاوم خوردگی ( اعم از آستنیتی , فریتی و ...) می باشد .


تحقیق جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن
فهرست مطالب:

فصل اول: بررسی و طبقه بندی فولادهای زنگ نزن آستنیتی
-1-1مقدمه
-2-1آلیاژهای فولاد زنگ نزن
-3-1انواع آلیاژهای فولاد زنگ نزن
1-3-1فولاد زنگ نزن فریتی

2-3-1فولاد زنگ نزن مارتزنیتی
-3-3-1فولاد زنگ نزن آستنیتی
-4-3-1فولاد زنگ نزن آستنیتی – فریتی دوفازی
- 5-3-1فولاد زنگ نزن رسوب سختی
-6-3-1فولاد زنگ نزن رسوب سختی نیمه آستنیتی
-4-1فولادهای زنگ نزن سری 160
-5-1کاربردهای فولاد زنگ نزن
فصل دوم: مواد مصرفی در جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن آستنیتی
-1-2مقدمه
-2-2کلیات جوشکاری فولادهای زنگ نزن آستنیتی
-3-2روش های جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی
-4-2جوشکاری زیرپودری
-6-2انتخاب فلز پر کننده
-7-2سیم جوش های جوشکاری زیر پودری
-8-2پودرهای جوشکاری برای جوشکاری زیر پودری
-1-8-2تقسیم بندی پودرهای جوشکاری زیر پودری برحسب طریقه تولید د
-9-2پارامترهای مهم در جوشکاری فولادهای زنگ نزن آستنینیتی
فصل سوم: اصول و نکات جوشکاری زیر پودری فولادهای زنگ نزن آستنیتی
-1-3مقدمه
-2-3جوش پذیری فولادهای زنگ نزن آستنیتی
-3-3خواص و پارامترهای عمومی در جوشکاری فولادهای زنگ نزن آستنیتی
-4-3اصول عملیات جوشکاری زیر پودری
-5-3مزایای جوشکاری زیر پودری
-6-3محدودیت ها جوشکاری زیر پودری
-2-6-3گازهای محافظ در جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی
-3-6-3آماده سازی از جوشکاری
-4-6-3طراحی اتصالات

و ...

...

لینک کمکی