مقاله مقايسه مدل تنزيل سود نقدي (DDM) با مدل سود باقيمانده (RIM) در فرآيند تشريح و پيش بيني نوسانات قيمت سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه مدل تنزيل سود نقدي (DDM) با مدل سود باقيمانده (RIM) در فرآيند تشريح و پيش بيني نوسانات قيمت سهام :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :13

با توجه به اهمیت تعیین قیمت, جهت مبادله سهام در بازار مربوطه, در این تحقیق مدل قدیمی تنزیل سود نقدی با مدل نوینسود باقیمانده مورد مقایسه قرار گرفته است. مدل سود باقیمانده که برقرارکننده ارتباط بین استانداردهای حسابداری, مفاهیم علماقتصاد و مولفه های مهم مدیریت مالی می باشد در سال 1995 توسط اولسون 3 معرفی گردید و هم اکنون سهم قابل توجهی ازتحقیقات علمی خارجی را به خود اختصاص داده است.در تحقیق صورت گرفته, نتایج حاصل از تحلیل داده های 77 شرکت در طول دوره 6 ساله 1380-1375 با بکارگیری مدل رگرسیون و استفاده از جدول داده های ادغام شده 4 حاکی از برتری مدل سود باقیمانده نسبت به مدل تنزیل سود نقدی در فرآیندتشریح نوسانات قیمت سهام می باشد.

لینک کمکی