مقاله تبيين و ارائه الگو براي اندازه گيري محافظه کاري حسابداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تبيين و ارائه الگو براي اندازه گيري محافظه کاري حسابداري :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :24

در این تحقیق سعی شده الگویی برای برآورد محافظه کاری حسابداری, در شرکت‌های ایرانی تدوین شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های ایرانی در طول دوره تحقیق کاهش یافته است. بازده دارایی‌ها و رشد فروش رابطه مستقیم و نسبت جریان نقدی عملیاتی به جمع دارایی‌ها و همچنین نسبت اهرمی رابطه معکوسی با شاخص محافظه کاری حسابداری پیشرفته قابلیت تایید را دارد زیرا محیط اقتصادی ایران با محیط اقتصادی آن کشورها از نظر کارایی بازار سرمایه, تفکیک مالکیت از مدیریت خصوصی بودن صنایع کاملاً متفاوت است و قابل مقایسه با آن نیست. از این رو بر اساس نتایج این تحقیق, دولتی بودن اکثر صنایع, عدم تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت و عدم وظیفه پاسخگویی مدیران, می‌تواند از جمله عوامل تاثیر گذار بر کاهش محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های ایرانی باشد.

لینک کمکی