مقاله نحوه به کارگيري الگوي معامله تکنيکي در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نحوه به کارگيري الگوي معامله تکنيکي در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1382

تعداد صفحات :32

این تحقیق به بررسی امکان پیش بینی قیمت سهام بر اساس نظریه تحلیل گران تکنیکی می پردازد. دو سؤال اساسی در این تحقیق وجود دارد: اول اینکه آیا الگوهای قابل پیش بینی برای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران آنگونه که تحلیل گران می گویند وجود دارد؟ و یا اینکه این الگوها, آنگونه که تحلیل گران بنیادی می گویند, کاربرد ندارد؟ و دوم, آیا می توان از طریق پیش بینی قیمت سهام و به کارگیری الگوهای تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران به سود اضافی دست یافت؟ برای پاسخگویی به سؤال های فوق و براساس ادبیات تحقیق, دو فرضیه مطرح شده است: 1- الگوهای پیش بینی قیمت سهام بر مبنای نظریه تحلیل گران تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران قابل استفاده می باشد. 2- براساس الگوهای پیش بینی قیمت سهام بر مبنای نظریه تحلیل گران تکنیکی, در بورس اوراق بهادار تهران به سود اضافی دست یافت. جامعه آماری, شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. داده های مورد نیاز در این تحقیق, قیمت و حجم معاملات سهام هر شرکت می باشد. برای آزمون فرضیه اول , از شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است و تعداد دفعاتی که الگوهای تکنیکی در سری قیمت سهام یافت می شوند با تعداد دفعاتی که این الگوها در سری های خلق شده تصادفی مشاهده می شوند, مقایسه شده اند. برای آزمون فرضیه دوم, بازده های بدست آمده بر اثر به کارگیری هر یک از الگوهای تکنیکی در هر سری قیمت سهام محاسبه شده است. در این تحقیق, 3 الگوی تکنیکی, سر و شانه ها, مثلثی متقارن و مستطیلی مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق, الگوی مستطیلی نمی تواند کاربردی در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. همچنین از الگوهای سر وشانه ها و مثلثی متقارن در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می توان استفاده نمود, اما در این مورد باید بررسی های بیشتری انجام داد.

لینک کمکی