مقاله پيش بيني جريان هاي نقدي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيش بيني جريان هاي نقدي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

پیش بینی جریان های نقدی مورد توجه سرمایه گذاران, اعتباردهندگان, کارکنان شرکت و نهادهای رتبه بندی می باشد. سرمایه گذاران جریان های نقدی را ورودی مدل های سرمایه گذاری خود می دانند که به آن ها امکان تصمیم گیری در مورد عایدات حاصل از سود تقسیمی و سرمایه را می دهد. اعتباردهندگان به تصمیمات پرداخت تعهداتِ شرکت هایی که با آن ها مبادله دارند علاقمند هستند و کارکنان از جنبه ی امنیت شغلی و تداوم فعالیت شرکتی که در آن کار می کنند به جریان های نقدی علاقه نشان می دهند . تداوم فعالیت و توانایی شرکت در به موقع بدهی ها نیز مواردیست که برای نهادهای رتبه بندی از اهمیت برخوردار است . هدف اصلی از مطالعه حاضر بررسی پیش بینی جریان های نقدی در میان 59 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدا 1211 تا پایان 1253 می باشد در این پژوهش جهت بررسی فرضیه ها از مدل رگرسیون پانل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که - هزینه کالا فروخته شده و هزینه عمومی و اداری در پیش بینی جریان های نقدی تأثیر معناداری دارد. ولی, فروش, تغییر در حسابهای پرداختنی, تغییر در حسابهای دریافتنی , تغییر در موجودی کالا , مالیات , جریان های نقدی سال گذشته در پیش بینی جریان های نقدی تأثیر معناداری ندارد.

لینک کمکی